Yiğit Efe Mekanik | Makine Parkuru

Makine Parkuru

   Makine Parkuru

İşletme içinde yer alan bağımsız makine veya makineler topluluğu, taşınmazlar hariç olmak üzere, tüm üretim hattı ve yardımcı tesisleri ile bir bütün olarak tesisin tamamına makine ve ekipman parkuru denir.

 Aynı sınıfta yer alan maddi varlıklar, içlerinden bazılarının seçilerek yeniden değerlemeye tabi tutulmasının önlenmesini teminen eş zamanlı olarak yeniden değerlemeye tabi tutulur. Bu maksatla bir varlık grubu, bir işletmenin faaliyetindeki benzeri nitelik ve kullanıma sahip varlıklardır. Yukarıda da görüldüğü gibi sadece makineler değil, mobilya, demirbaş, büro cihazları ve motorlu taşıtlar da bir işletme içerisinde yer alan varlıklar olarak ifade edilmektedir. İşletme içinde yer alan bağımsız makine veya makineler topluluğu, taşınmazlar hariç olmak üzere, tüm üretim hattı ve yardımcı tesisleri ile bir bütün olarak tesisin tamamına Varlık Sınıfının Tanımlanması her maddi duran varlık sınıfı için ayrı açıklamalar gereklidir. UMS 16, paragraf 73, finansal tabloların her sınıf için brüt defter değerini belirlemek için kullanılan değerleme esasını, kullanılan amortisman yöntemini ve faydalı ömürleri veya kullanılan amortisman oranlarını belirtmesini şart koşmaktadır. Bir maddi duran varlık benzeri nitelik ve kullanıma sahip varlıkların bir gruplamasıdır.

Diğer Hizmetler

+14 Yıllık deneyim ile çözüm ortağınız olmaktan gurur duyuyoruz.